Verkiezingsprogramma CD&V Herk-de-Stad

WONEN, BOUWEN EN VERBOUWEN IN HERK-DE-STAD

 • Blijven streven naar woondiversiteit.
 • Aandacht schenken aan gezinsverdunning: nieuwbouw van kleine woningen stimuleren  voor gezinnen van één of twee personen  en senioren.
 • Minimumvereisten opleggen bij de bouw van nieuwe appartementen: plaats voor fietsen, huisvuil, terrassen en lift.
 • Aanmoedigen van de renovatie van historische panden.
 • Oplossingen aanreiken voor braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen.
 • Grondspeculatie tegengaan.

LEVEN EN BELEVEN IN HERK-DE-STAD

 • Winkels en horeca stimuleren door een belastingvrijstelling tijdens de eerste jaren na de opstart.
 • Blijven inzetten op een ruim cultuur- en evenementenaanbod (Rock Herk, cultureel centrum, Sint-Maarten, …)
 • Verhuizen van het Jeugdhuis door de bouw van een nieuwe polyvalente zaal met ruimte voor optredens, fuiven, repetities enz.
 • Aandacht schenken aan senioren en rolstoelvriendelijkheid.
 • Verder inzetten op sportbeleving: voetbal stimuleren door incentives zoals de aanleg van een kunstgrasveld, de bouw van infrastructuur indien er samenwerking is tussen de ploegen, aanleg Finse piste in Herk en in Schulen.
 • Inrichten van wifispots doorheen Groot Herk.
 • Inzetten op meer toeristische ontwikkeling via een aantal trekpleisters: Amandinahuis, fietsroutenetwerk, bevorderen van B&B’s, verder ontwikkelen  Park Olmenhof, het Marktplein meer uitspelen door bv. regelmatig weerkerend openluchttheater.
 • Ruimte creëren voor jongeren (skatepark, repetitielokalen enz..).

VERKEER EN VEILIGHEID

 • Installeren van camera’s op moeilijk te  bewaken plaatsen. 
 • Verder ontmoedigen van snelheidsduivels  door snelheidsmeters, verkeersdrempels en  gerichte controles.
 • Verder uitrollen van slimme camera’s binnen  de politiezone en dus ook op het Herks grondgebied. 
 • Aanbieden van fietsengravering (anti-diefstal).

OPENBARE RUIMTE, DIEREN, PLANTEN EN BOMEN

 • Inrichten van kwalitatieve openbare ruimtes. Vrijwilligers uit straten en buurten hun pleintjes en perken laten adopteren om die naar hun smaak en inzicht te laten inrichten en onderhouden. 
 • Inrichten van hondenlosloopweide.
 • Aandacht schenken aan een bijvriendelijke omgeving door bijvriendelijke planten of bijenhuizen te voorzien.
 • Blijven inzetten op proper- en netheid: streng beteugelen van sluikstorten, uitdelen van hondenpoepzakjes, samenwerken met scholen om van jongs af aan het bewust omgaan met afval te stimuleren. 
 • Onze nek uitsteken voor een CO2-neutrale gemeente: gemeentelijke gebouwen op een optimale manier isoleren, ventileren en voorzien van zelf geproduceerde, groene stroom. 
 • Bij iedere nieuwe bouwaanvraag een gedetailleerd groenplan opleggen en waken over het aanplanten van hogere bomen als alternatief voor energieverslindende airco’s. 
 • Opnieuw meer inzetten op het bestrijden van ratten en ongedierte.
 • Verder inzetten op het steriliseren van katten.

DE GEMEENTE TEN DIENSTE VAN

 •  Ondernemers en zelfstandigen die werkgelegenheid en handel aanbieden aan de Herkenaar. Zij moeten kunnen  terugvallen op deskundigheid en behulpzaamheid.
 • Organisaties, scholen en instellingen ten dienste van de gemeenschap. Zij moeten verder de meest efficiënte en aangepaste hulp verkrijgen van de gemeentelijke ambtenaren. Dit kan door het versterken van de diensten met een soort polyvalente ambtenaar die ervaring en kennis kan aanbieden bij de praktische aanpak van administratieve aanvragen, dossiers en subsidies.
 • Sterke schouders moeten de zwakkere blijven steunen

EN WIE GAAT DAT BETALEN ?

Er werd de voorbije jaren goed op het budget gepast.  Zo hebben we de schulden uit het verleden  kunnen terugdringen.

Het verder verfijnen van de uitgaven en inkomsten  kan nog extra middelen opleveren. 

Het uitbouwen van het Autonoom Gemeente  Bedrijf (AGB) tot een beheerder, koper en verkoper  van oude en leegstaande gebouwen met de hieraan  gekoppelde meerwaarde kan Herk-de-Stad extra  inkomsten opleveren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.