Herk-de-Stad: aangename en veilige gemeente

27-07-2018

De voorbije maanden was er heel wat te doen rond de scores die Herk-de-Stad haalt in het tevredenheidsonderzoek van de Vlaamse Overheid. TV-Limburg zakte af naar Herk en deed een rondvraag in café De Sportwereld over het veiligheidsgevoel van de Herkenaar.

Want wat blijkt: van alle Vlamingen voelt de Herkenaar zich het veiligste. En hoewel onze veiligheidscijfers erg goed zijn, zijn het toch niet de beste van het land. Vanwaar dan dat gevoel? De Herkenaar is, zo zegt het onderzoek, bijzonder tevreden over zijn/haar leefkwaliteit. Zo zijn we contenter dan de gemiddelde Vlaming over onze woning, onze buurt, onze gemeente, de netheid van onze straten en voetpaden, de aanwezigheid van voldoende kleuter- en lager onderwijs, de speelvoorzieningen voor kinderen van jonger dan 12 jaar, de voorzieningen op het vlak sport, recreatie en cultuur. Op de vraag “Woont U graag in uw gemeente?” antwoordt 94% van de Herkenaars bevestigend en slechts 2% ontkennend. In Vlaanderen is dit 89%. Is het nu allemaal de grote-goed-nieuws-show? Zeker niet, want op enkele punten scoren we onder het Vlaams gemiddelde. Qua winkel- en shoppingaanbod scoort Herk-de-Stad slechts een tevredenheid van 56% tegenover 68% op Vlaams niveau. Ook op het vlak van uitgaansgelegenheden is slechts 42% van de Herkenaren - tegenover 51% in Vlaanderen - tevreden. De tevredenheid over restaurants en eetcafés ligt dan weer wel op het Vlaams gemiddelde. En tenslotte is de Herkenaar evenmin tevreden over de aanwezigheid van het openbaar vervoer in zijn gemeente: 48% tegenover 64% op Vlaams niveau.
Besluit: Globaal genomen is de Herkenaar overwegend tevreden.

Aan te pakken punten zijn: 

  • pleiten bij de hogere overheid voor betere  aansluitingen op het openbaar vervoer 
  • een beleid gericht op de toename van  het winkelaanbod op Herks grondgebied

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.